Údaje spoločnosti

SpinalHelp s.r.o

Javorova alej 310, 900 84 Kaplna

IČO: 47577487
DIČ: 2023982785

Kontakt pre reklamácie a informácie

info@bolest-chrbtice.sk

Mob: 0905247050